page_banner

Inkcubeko

INkcubeko yoShishino

I. Injongo

Ukufuna ukugqwesa kumandla okwenza izinto ezintsha, kunye nokusebenzela abathengi ngezixhobo ze-cryogenic zobuchwepheshe obuphambili.

III. Operation Concept

Ukufuna umgangatho ophakamileyo, iteknoloji ephezulu, inkonzo enyanisekileyo kunye nophuhliso olutsha

II. Umoya

Ukunyaniseka sisiseko sokusinda kunye nomgaqo osisiseko wokuziphatha nokusebenza;
Umanyano ngumthombo wamandla kunye nempembelelo yophuhliso;
Ukusungula izinto ezintsha sisiseko sophuhliso kunye nesiqinisekiso sokhuphiswano olungundoqo;
Ukuzinikela kukubonakaliswa koxanduva kunye nemfuno yomqeshwa kunye nophuhliso lweshishini.

IV. Ingcamango yoLawulo

Ucikizeko kunye nokusebenza ngondoqo, iziko lisiqinisekiso, kwaye inkcubeko yeShengjie yomanyano olunamandla yeyona nto iqhuba uphuhliso loshishino oluzinzileyo.

V. Imbono yeTalente

Abasebenzi ngabona banexabiso elikhulu kwishishini; ukusebenza kuyabahlakulela, kuyabavavanya intsebenzo, uphuhliso luyabatsala kwaye inkcubeko yoshishino iyabamanyanisa.

VI. Umbono kuPhuhliso

Uphuhliso olulinganayo lwetekhnoloji kunye nentengiso sisiqinisekiso sophuhliso loshishino oluzinzileyo.